ტექნიკური დოკუმენტაცია

  • Print

დოკუმენტაცია ინგლისურ ენაზე (Technical Information In English):

  1. ტექნიკური მონაცემების ცხრილი (Data Sheet)
  2. სერთიფიკატები (Certificates)
  3. ტექნიკური სახელმძღვანელო (Technical Handbook)
  4. სარეკომენდაციო ცხრილი (Recommendations)
  5. ტაიპარის ბროშურა
  6. ტაიპარი გზების დიზაინში
 
დოკუმენტაცია რუსულ ენაზე:
  1. ტაიპარის ბროშურა
  2. გამოყენების სფეროები


erotik film erotik film